VALIK

Alati on valik. Elu on valik ja elamine on valik. See, kuidas ma seda loon ja elan, on minu valikute tulemus.


Kas loon takistusi või võimalusi? Kui avatud või suletud ma elule olen? Kui palju ma loon ja võtan vastu võimalusi? Selle kõige loomine algab minu enda seest. Minu peast. Minu emotsioonidest. Minu uskumustest, alateadlikest programmidest.

Luues pidevalt takistusi, ei liigu me edasi. Valides päevast päeva ühte ja sama, ei liigu me edasi. Tehes aga iga päev midagi teisiti kui varem, loome hoopis uut energiat enda ellu.

Kas ma mõtlen “Ma ei saa seda endale lubada”, “Ma ei saa seda teha” või ma küsin “Kuidas saab?”, “Mida on vaja selleks, et see ära luua?”. Need küsimused ise näitavad juba, kas ma hoian ennast avatuna või sulgen kõik uksed elu võimaluste ees.

Mina valin võimalused. Valin avada end veelgi rohkem elule, kogemisele, mängule, kõigele uuele, mida veel kogenud ei ole. Ja küsin, mida ma nüüd saan luua? Milliseid uusi võimalusi saan ma täna vastu võtta? Millistele uutele võimalustele saan ma täna ennast avada? Milline uus võimalus saan ma täna iseenda jaoks olla? Mida uut saan ma täna valida? Mida saan ma täna valiti totaalselt teisiti kui varem?

Ja MA VALIN. Kerguse. Põnevuse. Seikluse. Uudishimu. Edasiliikumise. Enese avardumise. ELU.

Mida sina täna valid?