WEBINAR – MÕISTUSEST SÜDAMESSE

WEBINAR – MÕISTUSEST SÜDAMESSE
Webinari kestvus: 1h 30 min

Mõistuse vangistuses elades võid sa liigselt kinni olla oma minevikus ja tulevikus, muretsedes varasemalt tehtud vigade pärast või kartes ees seisvaid väljakutseid. Sa oled siis piiratud oma mõtlemises, veendumustes ja käitumises. Elamine mõistuse vangistuses võib sul takistada elamast täisväärtuslikku elu ja saavutamast oma täielikku potentsiaali. Sul võib hirm olla ehe ja muretsed liigselt teiste arvamuse ning tagasiside pärast.

Elamine südamega ei tähenda alati kõikide oma unistuste järgimist ega pidevat rõõmu tunnetamist. See võib tähendada ka hirmudele ja ebamugavustele otsa vaatamist, et saavutada midagi, mis on sinu jaoks tõeliselt oluline. Kui sa elad südamega, siis oled avatud uutele kogemustele ja võimalustele ning sa oled valmis oma mugavustsoonist välja astuma, et elada täielikku, tähendusrikast elu.

Südamega elades teed sa valikuid ja otsuseid, mis lähtuvad sinu tõelistest kirgedest ja väärtustest ning see hõlmab ka eneseavastamist ja iseenda tundmaõppimist. 

Sellel webinaril osaledes näed sa TÕDE ja saad oma ellu tuua konkreetsed muutused, mis takistavad sul elamast täisväärtuslikku elu kerguses ja rõõmus.

Webinar toimus 10.05.2023

Webinari läbiviija on Raivo Juhanson – teadlikkuse õpetaja, sisemise väe ja potentsiaali aktiveerija. Rohkem infot: www.raivojuhanson.ee